Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

Humitats per capilaritat amb suroprojectat

El Suro Projectat és un magnífic impermeabilitzant alhora que la seva composició li permet ser transpirable , això és el que el fa únic com a solució constructiva.

A més, és més durador que la majoria de productes alternatius , el seu major avantatge és el seu alt grau de transpirabilitat, que permet que la humitat interior de la zona coberta pugui sortir en forma de vapor d’ aigua, sense patir cap deteriorament al llarg del temps, ja que no genera acumulacions d’aigua al generar-se un revestiment que permet la contínua evaporació de l’ aigua procedent de l’exterior.

Una aplicació de Suro Projectat en paraments d’humitat per capil·laritat, aconsegueix ELIMINAR L’APARICIÓ SUPERFICIAL DE L’ HUMITAT , a causa de l’evaporació i transpiració contínua que permet el revestiment de Suro Projectat evitant les taques existents .

Afegint , addicionalment , importants propietats i característiques en relació amb els productes que substitueix com : elasticitat, flexibilitat i resistència mecànica , aïllament tèrmic, impermeable i “antifongs” , absència total de toxicitat , estabilitat en el temps, i una llarga llista completada per importants estalvis en costos de mà d’obra , energia enfront del consum elèctric i als productes tradicionals.

RESOLENT ELS PROBLEMES GENERATS PER LA HUMITAT PER CAPIL.LARITAT, AFEGINT UN COMPONENT ESTÈTIC INIGUALABLE .

Humitats per capilaritat amb suroprojectat

US INTERESA VEURE MÉS PRJECTES DE HUMITATS PER CAPILARITAT AMB SURO PROJECTAT?