Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

Suro Projectat

PROPIETATS DEL SURO PROJECTAT

  • Lleugeresa: es deu al fet que el 88% del seu volum és aire, la qual cosa es tradueix en una densitat baixa, compresa entre 0,12 i 0,24 Kg/litre.
  • Elasticitat: l’elasticitat és la capacitat de recuperar el volum inicial després de sofrir una deformació que justifica, entre d’altres, la seva utilització com en el tapament.
  • Coeficient de fregament elevat: la superfície del suro queda entapissada per microventoses que li permeten una gran adherència i dificulten el seu lliscament.
  • Alta impermeabilitat: la difusió de líquids i gasos a través del suro és molt difícil, s’efectua ràpidament a través dels porus lenticelars i de forma extremadament lenta a través dels plasmodesmes.
  • Aeroelasticitat: amortidor d’impactes: l’aeroelasticitat suposa que la zona afectada per la deformació no és tan sol aquella en la qual es contacta sense que s’estengui l’efecte a les zones adjacents, la qual cosa permet un bon amortiment d’impactes.
  • Baix contingut en aigua: la humitat d’equilibri del suro amb l’ambient, una vegada eliminada la raspa, no supera el 9% del seu pes, sent normalment del 6%. Aquesta baixa humitat fa impossible la proliferació de microorganismes, la qual cosa li confereix una durabilitat limitada.

Aïllant tèrmic: la funció natural del suro és protegir les parts vives de l’arbre que ho genera. La seva estructura alveolar (impedint circular l’aire), el baix contingut en aigua i la falta de conductivitat dels seus compostos li permet complir la seva funció d’aïllant de forma efectiva. Presenta una resistència al pas de la calor trenta vegades superior a la del formigó.

Solucions que ofereix SUROMIRA :