Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

Encapsulament d’amiant, fibrociment i uralita amb suro Projectat

SUROMIRA SURO PROJECTAT és un producte idoni per l’encapsulament d’amiant, ja que el SURO PROJECTAT aporta un revestiment continu 100% natural sobre la coberta de fibrociment, que evita la propagació, a l’ambient, de les fibres tòxiques de l’amiant i frena la seva propagació al mediambient.

Per un cost inferior al cost de reemplaçament de la coberta completa, l’aplicació de suro projectat elimina els riscos que l’amiant suposa per a la salut.

A Espanya, com bé és sabut, l’amiant va ser especialment utilitzat sota el nom comercial de *Uralita en plaques ondades de cobertes de naus o habitatges, material anomenat també fibrociment.

És per això que a dia d’avui, en cas que sigui necessari reparar cobertes de fibrociment deteriorades pels agents climatològics, o amb possibilitat de trencament, o en què sigui necessària la seva manipulació, és necessari actuar segons els següents procediments:

 1. Demolició completa de la coberta (realitzada per empresa registrada i autoritzada per a això i el posterior dipòsit del material derrocat en abocadors autoritzats previ pagament del corresponent cànon) i construcció de nova coberta amb materials adequats que eleven el cost del procés.
 2. Manteniment de la coberta existent i recobriment total de la superfície d’amiant amb productes adequats per al seu encapsulament de manera que s’eliminin els riscos que suposen la seva presència.

A més aporta una sèrie de propietats complementàries en la seva aplicació:

 • Millora tèrmica, amb la disminució de la temperatura superficial en condicions d’estiu
  • Eliminació de ponts tèrmics i punts de condensació en condicions d’hivern
  • Reducció del soroll d’impacte de la pluja en els panells de coberta
  • Impermeabilització garantida durant 10 anys de la coberta
  • Augment de la vida útil dels panells de coberta.
  • Múltiples possibilitats estètiques, amb diversos colors a escollir.

A causa d’aquestes propietats,  l’encapsulament de la coberta d’amiant es tradueix també en estalvis energètics i econòmics importants .

ENCAPSULAMENT D’AMIANT, FIBROCIMENT I URALITA AMB SURO PROJECTAT

US INTERESA VEURE MÉS PROJECTES REALITZATS PER SUROMIRA AMB SURO  PROJECTAT?