Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

Humitats per condensació amb suro projectat

Les condensacions són humitats fàcilment confusibles amb problemes d’estanqueïtat, un bon diagnòstic permetrà actuar en conseqüència.
Les condensacions es presenten en forma de taques en els tancaments exteriors, taques d’humitat que acaben omplint-se de floridura. En aquests casos, la presència d’humitat en els tancaments respon a l’existència de superfícies fredes on el vapor d’aigua ambiental es condensa en forma d’aigua.
L’origen real d’aquestes humitats és el vapor d’aigua existent en l’ambient interior de l’estada, a l’aire,hi ha una quantitat de vapor d’aigua que no veiem i amb el qual convivim, quan s’ajunten dos factors clau apareixen les condensacions en els tancaments. Aquestes dues claus són:

  • Un nivell alt de vapor d’aigua en l’ambient a causa de diversos factors com pot ser l’escassa ventilació de les estades, focus que generen vapor d’aigua (banys i cuines), alguns sistemes de calefacció, i fins i tot el clima.
  • L’existència de superfícies fredes en l’envolupant de l’edifici és hagut principalment a la qualitat o solucions constructives de l’edifici, que es troben mal aïllades i es generen superfícies fredes on el vapor d’aigua existent en l’ambient es condensa.

El Suro Projectat aplicat en l’envolupant del teu edifici protegeix al mateix de temperatures extremes a l’hivern, a més, al ser aplicat d’una manera contínua, redueix l’existència de ponts tèrmics. La protecció a la qual és sotmesa l’envolupant de l’edifici pel seu exterior redueix l’aparició de superfícies fredes a la cara interior de l’envolupant.
RESOLENT ELS PROBLEMES GENERATS PER LA HUMITAT DE CONDENSACIÓ EN LES TEVES ESTADES.

Humitats per condensació amb suro projectat

US INTERESA VEURE MÉS PROJECTES DE HUMITATS PER CONDENSACIÓ AMB SURO PROJECTAT?