Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

AÏLLAMENT TÈRMIC A TEULADA (ALCANAR)

Procés:

  • Neteja de la coberta amb una hidro netejadora per tal d’ eliminar el material acumulat , terra branques i altres elements.  El més important és eliminar els liquens i fongs adherits a les teules.
  • Reparació de teules malmeses.
  • Aplicació del suro projectat.

Guanys afegits:

  • Impermeabilització total de la coberta, transitabilitat i amortigüació dels danys per posibles pedregades,  evitar els problemas de condensació en el interior de la vivenda.