Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

SOLUCIONS A L’HUMITAT PER CAPILARITAT

Procés:

  • Sanejat de les parts malmeses a causa de la humitat.
  • Aplicació d’un pont d’unió diluït.
  • Restauració de les parts malmeses amb morter hidròfug.
  • Aplicació de suro projectat amb tres mans alternes entre els secats corresponents.

Guanys afegits:

  • Eliminació de fongs a causa de la humitat.
  • Aïllament tèrmic molt considerable.
  • Millora de l’acústica de l’estança.