Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

RESTAURACIÓ DE FAÇANA (PINEDES)

Procés:

  • Neteja del parament amb una hidronetejadora.
  • Arranjament de les parts malmeses amb un morter transpirable
  • Aplicació d’un pont d’unió diluid.
  • Aplicació del suro projectat en tres mans alternades entre secats.

Guanys afegits:

  • Superfície amb un  esplèndid acabat decoratiu, aïllada tèrmicament e impermeable.
  • Estalvi energètic molt important pel gran aïllament que li hem proporcionat.